FJI Coins
Vítáme Vás na webových stránkách e-shopu naší rodinné firmy zabývající se výkupem, prodejem mincí a poradenstvím na poli numismatiky.

Obchodní podmínky:

E-shop: fjicoins.cz

společnosti Reality&Investment Němec s.r.o. IČ: 29141648, DIČ: CZ29141648 sídlem K Drkolnovu 645, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 203553 (dále jen „Reality&Investment Němec s.r.o.nebo „Prodávající).

Kontakt: +420721669666 a +420737588013 e-mail: info@fjicoins.cz

Bankovní spojení: FIO BANKA a.s. 2500346023/2010

IBAN: CZ4220100000002500346023 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platby přijímáme v CZK (Česká Koruna) 

Máme i účet pro platby v EURECH (EURO) platby v EURO přijímáme pouze po domluvě!!

IBAN

CZ2120100000002401891595  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Majitel účtu: Reality&Investment Němec s.r.o. 

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího pro prodej zboží. Zbožím se dle těchto obchodních podmínek rozumí zboží prezentované v individuálních nabídkách nebo na webových stránkách www.fjicoins.cz, a to zejména moderní, staré a historické mince a medaile, bankovky a jiný numismatický materiál nabízený Prodávajícím k prodeji. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách www.fjicoins.cz.

Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazníka) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah návrhu kupní smlouvy, resp. jsou jeho nedílnou součástí.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky či prezentování nabízeného zboží v individuální nabídce je výzvou Prodávajícího k podávání nabídek. Objednávka zboží učiněná kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou informativní, nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cena a platební podmínky

Prodávající je plátcem DPH, ceny nabízeného zboží jsou udávány včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výjimku tvoří investiční zlaté slitky a zlaté mince, a mince, medaile které jsou podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zlatých slitků, mincí a medailí podle kurzu ceny zlata na světovém trhu a dalších změn, které nemůže ovlivnit nebo předvídat.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. Pokud je u položky napsáno že jí máme v komisním prodeji tak se řeší položka přímo s majitelem dané položky a to individuálně.

Kontakt: +420721669666 Kancelář a +420737588013 p. Václav Němec, e-mail: info@fjicoins.cz

Bankovní spojení: FIO BANKA a.s. 2500346023/2010 VS: číslo faktůry!

IBAN: CZ4220100000002500346023 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platby přijímáme v CZK (Česká Koruna) 

Máme i účet pro platby v EURECH (EURO) platby v EURO přijímáme pouze po domluvě!!

IBAN

CZ2120100000002401891595  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Majitel účtu: Reality&Investment Němec s.r.o. 

FIO BANKA

Dopravné poštovné a balné

Veškeré zásilky od 1,-Kč – 40.000,-Kč zasíláme cenným psaním přes Českou poštu po ČR za jednotnou cenu 129,-Kč. Veškeré zásilky budou pojištěny minimálně na hodnotu zásilky či na vyšší hodnotu.

40.001 - 100.000,-Kč zasíláme cenným psaním přes Českou poštu po ČR za jednotnou cenu 149,-Kč. Veškeré zásilky budou pojištěny na hodnotu zásilky či na vyšší hodnotu.

100.001,-Kč - 200.000,-Kč zasíláme cenným psaním přes Českou poštu po ČR za jednotnou cenu 199,-Kč. Veškeré zásilky budou pojištěny na hodnotu zásilky či na vyšší hodnotu.

200.001,-Kč - 350.000,-Kč zasíláme cenným psaním přes Českou poštu po ČR za jednotnou cenu 500,-Kč. Veškeré zásilky budou pojištěny na hodnotu zásilky či na vyšší hodnotu.

Objednávky nad 350.001,-Kč jen po domluvě a za jednotnou cenu 1000,-Kč.

Objednávky v částkách vyšších než je 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) doporučuje vyzvednout osobně na naší kanceláři v Příbrami. 

Ostatní zásilky vyších rozměrů či vyšší ceny dle aktuálního sazebníků České pošty + balné.

Slovensko - posíláme cenným psaním - POZOR zásilka jde pojistit na maximální částku 1000 Euro!!

Za objednávky vyšší hodnoty ručí objednavatel tedy kupující, neneseme riziko za ztrátu objednávky vyšší hodnoty - posíláme rovněž cenným psaním u České pošty, Rakousko - dle dohody. Německo - nejde cenným psaním ale kurýrem PPL pouze!

Zásilky umíme dle domluvy poslat po celé Evropě i celém Světě!

Zásilky vyšší hodnoty, vyšší váhy či vyšší rozměrů a zahraničí dle individuální domluvy buď přes Českou poštu, zasilkovna.cz, kurýrní společnost PPL a nebo osobní předání ZDARMA v Příbrami na naší kanceláři. 

V případě dražších položek nemáme problém poslat více foto nebo osobní prohlídku dané položky a to dle aktuálních hygienických pravidel v Příbrami na naší kanceláři:

Legionářů 423, Příbram VII, 261 01 Příbram - Střední Čechy.

a od 1.12.2023 dle otevírací doby na naší Kamenné prodejně v Písku, Pražská 246 (U tří lip) 397 01 Písek - Jižní Čechy.

V případě dražších položek nemáme problém poslat více foto nebo osobní prohlídku a to dle aktuálních hygienických pravidel v Příbrami či po domluvě v Praze.

Spolupracujeme s většiny velkých Aukčních domu v ČR/SK a Evropě a garantujeme pravost prodávaných produktů. Umíme zajistit odborné vypracování znaleckého posudku v případě pochybnosti. a to u soudního znalce v oboru Numismatika nebo od tzv. Kapacit v tomto oboru!

Již několik let jsme členy České Numismatické společnosti české Republiky a řídíme se jejich etickým KODEXEM.

Kvalita zboží

Veškeré námi prodávané moderní mince a medaile vydávané v kvalitě proof nebo běžné kvalitě jsou v perfektním stavu, případné drobné vady jsou uvedeny v popisu.

Ostatní historické staré mince a medaile jsou ve stavu, který je viděn na fotografiích, méně viditelné vady jsou popsány v popisu (např. údery na hraně, stopy po oušku apod.). Opotřebení odpovídající stáří a zachovalosti (např. drobné rysky, malé hranky) nejsou v popisu uváděny.

Fotografie prodávaného zboží

Fotografie prodávaného zboží jsou autentické. Ilustrační obrázky jsou užity pouze pokud se jedná o moderní identické strojově ražené mince, novoražby (např. dukát Františka Josefa I. ročník 1915, nebo např. pamětní mince ČSR, ČSSR, České republiky, moderní investiční zlaté a stříbrné mince apod.), příp. moderní bankovky ve stavu N. Veškeré zobrazované fotografie jsou vlastnictvím Prodávajícího.

Z důvodu lepší identifikace a sledovatelnosti mohou autentické fotografie prodávaného zboží tvořit přílohu kupní smlouvy.

Přeprava a dodání zboží

Zboží je dodáváno způsobem, jenž si kupující zvolil z aktuální nabídky dodání a je uvedeno v objednávce, kterou Prodávající potvrdil (akceptoval).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců), musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží jakost a vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Prodávající neodpovídá kupujícímu u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; práva z vadného plnění se nepoužijí na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, u použitého zboží se však tato doba zkracuje v souladu s § 2168 občanského zákoníku na dobu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Záruka za jakost se neposkytuje osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, takové osobě prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí.

Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů (zlato, stříbro, paládium, platina) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena kopíruje výchylky finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající nevztahuje se na ně záruka.

Reklamační řád:

Kupující je oprávněn podat reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • zasláním e-mailu na adresu: info@fjicoins.cz

  • zasláním reklamace na adresu sídla Prodávajícího K Drkolnovu 645, Příbram VI – Březové Hory, telefonicky na aktuálních telefonických kontaktech, jež jsou uvedeny na www.fjicoins.cz

Kupující v reklamaci uvede alespoň číslo objednávky a popis zjištěných závad, jinak ji Prodávající není povinen vyřídit.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace musí být dodáno na adresu sídla společnosti Reality&Investment Němec s.r.o., K Drkolnovu 645, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram, nedohodne-li se Prodávající s kupujícím na jiném způsobu dodání. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí kupující.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

V případě vzniknuvšího spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy v případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, u kterých jde o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, v souladu s § 1837 odst. b) občanského zákoníku.

Certifikovaných mincí společností NGC a PCGS kde je mince zacertifikována.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek www.fjicoins.cz společnost Reality&Investment Němec s.r.o. závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“), a v návaznosti na to činí následující prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle GDPR prostřednictvím zvláštního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, kterým plní svou informační povinnost vůči subjektům údajů ve smyslu článku č.12 o GDPR.

Závěrečná ustanovení

Smlouva mezi kupujícím a Prodávajícím, jakož i vztahy a spory s ní související, se řídí právním řádem České republiky, a to i vztahy obsahující mezinárodní (zahraniční) prvek.

Pro všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s ní, bude místně příslušným pro rozhodování Okresní soud v Příbrami ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni okresní soud, a Městský soud v Praze ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni krajský soud.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 12. 2020.

Odběr novinek

Vložte svůj email a získávejte nejnovější informace ze světa numismatiky a prodeje a výkupu historických mincí a dalšího.